Νέο δυναμόκλειδο Torcofix 2.0 - GEDORE - Κ. Κανέτης & Σία