Αφιέρωμα για το WIHA PocketMax electric στο περιοδικό "Ηλεκτρολόγος" - Κ. Κανέτης & Σία