Η αιολική ενέργεια καθίσταται πλέον ως η σημαντικότερη ανανεώσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας - Κ. Κανέτης & Σία

Η αιολική ενέργεια καθίσταται πλέον ως η σημαντικότερη ανανεώσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας