Μπαταρία Νιπτήρος - Κ. Κανέτης & Σία

Μπαταρία Νιπτήρος

Μπαταρία Νιπτήρος DEMM

Το εργοστάσιο DEMM επενδύει συνεχώς στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων με σκοπό να δώσει άμεσα την άριστη οικονομική και τεχνική λύση σε κάθε σας ανάγκη εξασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα και το σχεδιασμό!