Τηλέφωνο τοίχου Μπιντέ - Κ. Κανέτης & Σία

Τηλέφωνο τοίχου Μπιντέ