Κ. Κανέτης & Σία

Η Wiha είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές στον κόσμο για κατσαβίδια, μύτες και κλειδιά άλλεν. Για τα τελευταία 70 χρόνια το όνομα της Wiha είναι συνώνυμο με την καινοτομία. Μια σειρά από βραβεία υπογραμμίζουν τον καθορισμό προτύπων όσον αφορά τη λειτουργικότητα και το σχεδιασμό.

Website