Κ. Κανέτης & Σία

H JORDAN προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ανακλαστήρων για ποικίλες τεχνικές εφαρμογές φωτισμού.

Website
Η εταιρεία Jordan χάρη στην εκτεταμένη γνώση της πάνω στον φωτισμό, σας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε το χαρτοφυλάκιο σας, προσφέροντας είτε μεμονωμένα υλικά είτε ολοκληρωμένο προϊόν. Δείτε τη νέα σειρά ATO