Βάση-–-στήριγμα-τηλεφώνου-01 - Κ. Κανέτης & Σία

Βάση-–-στήριγμα-τηλεφώνου-01

Βάση – στήριγμα τηλεφώνου Z93782. Βάση – στήριγμα τοίχου για το τηλέφωνο μπάνιου. Από πλαστικό υλικό. Προϊόν Zucchetti.

Βάση – στήριγμα τηλεφώνου Z93782. Βάση – στήριγμα τοίχου για το τηλέφωνο μπάνιου. Από πλαστικό υλικό. Προϊόν Zucchetti.