Πιγκάλ-01 - Κ. Κανέτης & Σία

Πιγκάλ-01

Πιγκάλ μεταλλικό με δυνατότητα τοποθέτησης και στον τοίχο, από τη DEMM.

Πιγκάλ μεταλλικό με δυνατότητα τοποθέτησης και στον τοίχο, από τη DEMM.