Ποτηροθήκη-τετράγωνη - Κ. Κανέτης & Σία

Ποτηροθήκη-τετράγωνη

Ποτηροθήκη τοίχου με τετράγωνες λεπτομέρειες από τη DEMM.

Ποτηροθήκη τοίχου με τετράγωνες λεπτομέρειες από τη DEMM.