Μπαταρία νιπτήρα DEMM 4590 - Κ. Κανέτης & Σία

Μπαταρία νιπτήρα DEMM 4590

Μπαταρία νιπτήρα DEMM 4590Μπαταρία νιπτήρα κλασική, με ψηλό ρουξούνι.Σειράς: Styll

Μπαταρία νιπτήρα DEMM 4590Μπαταρία νιπτήρα κλασική, με ψηλό ρουξούνι.Σειράς: Styll