Τηλέφωνο-Ντούς-321 -Τηλέφωνο Ντούς κυλινδρικό - Κ. Κανέτης & Σία

Τηλέφωνο-Ντούς-321 -Τηλέφωνο Ντούς κυλινδρικό

Τηλέφωνο Ντούς 321

Τηλέφωνο Ντούς 321 – Τηλέφωνο Ντούς κυλινδρικό