Αυτόματη βαλβίδα – στρογγυλή 281G - Κ. Κανέτης & Σία

Αυτόματη βαλβίδα – στρογγυλή 281G

Αυτόματη Βαλβίδα νιπτήρα, pop-up, με στρογγυλό σχεδιασμό από τη DEMM.

Αυτόματη Βαλβίδα νιπτήρα, pop-up, με στρογγυλό σχεδιασμό από τη DEMM.