Μπαταρία-κουζίνας-ZUCCHETTI-ZS953 - Κ. Κανέτης & Σία

Μπαταρία-κουζίνας-ZUCCHETTI-ZS953

Μπαταρία κουζίνας πάγκου αναμεικτική από τη ZUCCHETTI.

Μπαταρία κουζίνας πάγκου αναμεικτική από τη ZUCCHETTI.