Μπαταρία κουζίνας ZUCCHETTI Z2837P.R - Κ. Κανέτης & Σία

Μπαταρία κουζίνας ZUCCHETTI Z2837P.R

Μπαταρία κουζίνας ZUCCHETTI Z2837P.R`. Μπαταρία κουζίνας Zucchetti με κωδικό Z4000. Μπαταρία κουζίνας πάγκου αναμεικτική από τη ZUCCHETTI

Μπαταρία κουζίνας ZUCCHETTI Z2837P.R`. Μπαταρία κουζίνας Zucchetti με κωδικό Z4000. Μπαταρία κουζίνας πάγκου αναμεικτική από τη ZUCCHETTI