Εντοιχισμένος διακόπτης με μπουτόν ZWN134+R99684 - Κ. Κανέτης & Σία

Εντοιχισμένος διακόπτης με μπουτόν ZWN134+R99684

Εντοιχισμένος διακόπτης με μπουτόν ZWN134+R99684. Εντοιχισμένος διακόπτης με μπουτόν αλλαγής με στρογγυλή πλακέτα (συμπεριλαμβάνεται ο εσωτερικός μηχανισμός).

Εντοιχισμένος διακόπτης με μπουτόν ZWN134+R99684. Εντοιχισμένος διακόπτης με μπουτόν αλλαγής με στρογγυλή πλακέτα (συμπεριλαμβάνεται ο εσωτερικός μηχανισμός).