Πώς ο φωτισμός επηρεάζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης - Κ. Κανέτης & Σία