Διεθνής Έκθεση “Climatherm – Energy” - Κ. Κανέτης & Σία