Άγκιστρο-διπλό - Κ. Κανέτης & Σία

Άγκιστρο-διπλό

Άγκιστρο τοίχου διπλό, μεταλλικό, με τετράγωνες λεπτομέρειες. DEMM

Άγκιστρο τοίχου διπλό, μεταλλικό, με τετράγωνες λεπτομέρειες. DEMM