Μπαταρία κουζίνας ZUCCHETTI Z25350 - Κ. Κανέτης & Σία

Μπαταρία κουζίνας ZUCCHETTI Z25350

Μπαταρία κουζίνας πάγκου αναμεικτική, ψηλή με αποσπώμενο ρουξούνι 2 ροών από τη ZUCCHETTI.

Μπαταρία κουζίνας πάγκου αναμεικτική, ψηλή με αποσπώμενο ρουξούνι 2 ροών από τη ZUCCHETTI.