Μηχανισμός κλασικός Μηχανισμός αναμεικτικός DEMM 2510 Ανταλλακτικός μηχανισμός για αναμεικτικές μπαταρίες μπάνιου της εταιρείας DEMM 2520 - Κ. Κανέτης & Σία

Μηχανισμός κλασικός Μηχανισμός αναμεικτικός DEMM 2510 Ανταλλακτικός μηχανισμός για αναμεικτικές μπαταρίες μπάνιου της εταιρείας DEMM 2520

Ανταλλακτικός μηχανισμός DEMM για μπαταρίες με περιστροφικά χερούλια.

Ανταλλακτικός μηχανισμός DEMM για μπαταρίες με περιστροφικά χερούλια.