Μπαταρία Λουτρού DEMM 4500 - Κ. Κανέτης & Σία

Μπαταρία Λουτρού DEMM 4500

Μπαταρία Λουτρού DEMM 4500Μπαταρία Λουτρού απλή, με 2 μηχανισμούς για ζεστό - κρύο. Παραδίδεται πλήρης με τηλέφωνο & σπιράλ μήκους: 1,5μΣειράς: Styll

Μπαταρία Λουτρού DEMM 4500Μπαταρία Λουτρού απλή, με 2 μηχανισμούς για ζεστό – κρύο. Παραδίδεται πλήρης με τηλέφωνο & σπιράλ μήκους: 1,5μΣειράς: Styll