Μπαταρία νιπτήρα DEMM 1270 - Κ. Κανέτης & Σία

Μπαταρία νιπτήρα DEMM 1270

Μπαταρία νιπτήρα DEMM 1270Μπαταρία νιπτήρα απλή, με 2 μηχανισμούς ζεστό - κρύο και ψηλό ρουξούνι.Σειράς: 1270

Μπαταρία νιπτήρα DEMM 1270Μπαταρία νιπτήρα απλή, με 2 μηχανισμούς ζεστό – κρύο και ψηλό ρουξούνι.Σειράς: 1270