Μπαταρία κουζίνας DEMM 2068 - Κ. Κανέτης & Σία

Μπαταρία κουζίνας DEMM 2068

Μπαταρία κουζίνας DEMM

Μπαταρία κουζίνας πάγκου, αναμεικτική από τη DEMM.