Τηλέφωνο Ντούς 311B - Κ. Κανέτης & Σία

Τηλέφωνο Ντούς 311B

Τηλέφωνο Ντούς με επιλογή 3 διαφορετικών ροών. Κανονικό – Μαλακό - Μassage.

Τηλέφωνο Ντούς με επιλογή 3 διαφορετικών ροών. Κανονικό – Μαλακό – Μassage.