Μπαταρία νιπτήρα DEMM 3010 - Κ. Κανέτης & Σία

Μπαταρία νιπτήρα DEMM 3010

Μπαταρία νιπτήρα DEMM 3010Μπαταρία νιπτήρα της σειράς RIK. Ιδανική για μικρούς νιπτήρες.

Μπαταρία νιπτήρα DEMM 3010Μπαταρία νιπτήρα της σειράς RIK. Ιδανική για μικρούς νιπτήρες.